CHUNG CƯ ĐỒNG PHÁT PARK VIEW _ CĂN TẦNG THẤP

Tầng: 3

Căn: 08B, 2 phòng ngủ.

Dự án: Chung cư Đồng Phát Park View

Diện tích: 71,8 m2

Hướng: Đông Nam - Đông Bắc

Tầng: 03

Căn: 01A, 3 phòng ngủ

Dự án: Đồng Phát Pack View

Diện tích: 81,4 m2

Hướng ban công: Đông Nam - Tây Nam

Tầng: 09

Căn: 06B, 2 phòng ngủ.

Dự án: Chung cư Đồng Phát Park View

Diện tích: 76,3 m2

Hướng ban công: Bắc

CHUNG CƯ ĐỒNG PHÁT PARK VIEW _ CĂN TẦNG CAO

Tầng: 28

Căn: 11B, 2 phòng ngủ.

Dự án: Chung cư Đồng Phát Park View

Diện tích: 62,5 m2

Hướng ban công: Tây

Tầng: 27

Căn: 11A, 2 phòng ngủ.

Dự án: Chung cư Đồng Phát Park View

Diện tích: 61,9 m2

Hướng ban công: Đông

Tầng: 30

Căn: 10A, 2 phòng ngủ.

Dự án: Chung cư Đồng Phát Park View

Diện tích: 61,9 m2

Hướng ban công: Đông